Introduktion

NYT

Debatforum

Redaktion

Medvirkende

Artikler

Billeder

Kontakt

DD home > Nyt > Anmeldelser bind 2

Anmeldelser af Danske digtere i det 20. århundrede,
4. udgave, bind 2

Nedenfor kan man finde anmeldelserne af Danske Digtere bd. 2 gengivet i fuld længde, listet med de seneste først. Bogen udkom 5/10 2001, præcis et år efter bind 3, der kom 5/10 2000. (Bemærk at angivelsen af, hvilken avis/tidsskrift anmeldelsen har været bragt i, ofte fungerer som link til pågældende avis' netsider)
Listen er foreløbig, da der kommer flere anmeldelser, ligesom nogle af aviserne endnu ikke har givet tilsagn om, at vi må bringe deres anmeldelse. Kommentarer til anmeldelserne
kan afleveres her. Webredaktør Haarder kommenterer her.

Til anmeldelsen i: Politiken, Berlingske Tidende, Information, Jyllandsposten, Kristeligt Dagblad


Gymnasieskolen (nr. 23, 2001)

Modernisme og realisme: Nyt bind af danske digtere

Af Niels Martinov

Nyudgivelsen af trebindsværket Danske digtere i det 20. århundrede blev indledt baglæns med bind III for et års tid siden, og nu er bind II, fra Morten Nielsen til Hans-Jørgen Nielsen (med undertitlen: Virkelighedens udfordring), netop blevet udsendt. Under læsningen af de 45 forfatterportrætter, bindet repræsenterer, dukker ordet vintage igen og igen op i denne anmelders bevidsthed.

Men ved nærmere eftertanke må jeg dog alligevel konstatere, at det vel næppe er rimeligt at karakterisere en bestemt periodes forfattere som af en særlig årgangskvalitet. Når det kommer til stykket, forholder det sig vel så enkelt, at det er de forfattere, man læser som ung, der frem for nogen kommer til at præge ens sind og derfor i årene derefter uundgåeligt vil fremstå som en i særklasse betydningsfuld aftapning. Men for hovedparten af denne spaltes læsere er det jo nok også - når det kommer til stykket - netop dette binds forfattere, det handler om i form af navne som Martin A. Hansen, Tove Ditlevsen, Peter Seeberg, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg og Inger Christensen - for nu bare at nævne et par stykker. Så det er nok med en større entusiasme og forventning en del af os vil gribe ud efter dette binds forfatterportrætter. Efterlader indtagelsen så denne anmelder med den følelse af velvære, som et glas vintage i flydende form kan gøre det?

Både og. Det fremgår hurtigt under læsningen, at der er et bemærkelsesværdigt spring i abstraktionsniveau fra portræt til portræt. Gennemgangen af Ivan Malinowskis forfatterskab bliver f.eks. lukket inde i en akademisk form, han ikke fortjener, og som er helt unødvendig, mens Frank Jæger umiddelbart efter bliver beskrevet langt mere nøgternt og indbydende. Når der er så store spring i formidlingskvaliteten, melder spørgsmålet sig uundgåeligt: Hvilke retningslinier har redaktøren opstillet for skribenterne, og hvem er egentlig den primære målgruppe for værket? Det er i hvert fald givet, at læsningen kræver en del forudsætninger, men jeg er på den anden side ikke i tvivl om, at en dansklærer vil have stor fornøjelse af at pløje sig gennem de mange sider. Langt de fleste af portrætterne er af en så høj kvalitet, at vi professionelle igen og igen vil vende tilbage til dem, ingen tvivl om det. Portrætterne efterfølges af et cirka 70 siders efterord af redaktøren Anne-Marie Mai, og her er det svært ikke at blive grebet af hendes detaljerede gennemgang af for eksempel tresser-modernismens erobring af det litterære landskab som en konsekvens af den nye virkelighed, det såkaldte velfærdssamfund repræsenterer. Alt i alt bliver konklusionen, at med så megen generindret lyst og intellektuel stimulans har dette bind II karakter af at være et tilbud, det synes svært at afslå.


Politiken (6/10 2001)

Den nøgne virkelighed?

Af Bettina Heltberg

Virkelighed som kosmos' store bog, virkelighed som socialitet, omverden og menneskelige relationer, virkelighed som historiens vingesus, virkelighed som mening og essens og symbolernes kraft, virkelighed som nulpunkt og intethed«, skriver Anne-Marie Mai i det andet bind af Danske Digtere i det 20. århundrede. Hun fortsætter med at angive virkelighedens mange positioner i yderligere ni linjer endnu, men det vil føre for vidt. Virkeligheden kan åbenbart være hvad som helst. Hun har udvalgt generationen af store danske digtere fra 1940 til 1970 til at være virkelighedsskildrere »midt i virkelighedens udfordring«.

Om dette emne handler hendes velskrevne afslutningsessay, som er en strømlinet tidsanalyse af efterkrigsperioden, hængt til tørre på de danske forfattere, som er blevet til vor generations forfattere - vores mere eller mindre samtidige vidner. Basalt må man sætte et spørgsmålstegn ved Anne-Marie Mais sammenfattende analyse og tiltro til virkeligheden som den afgørende motiverende faktor for forfattergenerationen efter krigen. Det er indlysende, at krigen og efterkrigen kom til at spille en vældig rolle for mange af tidens digtere. Men der var også kunstens tredje mulighed, som mange af Heretica-skribenterne formulerede det - et standpunkt, som kan sammenfattes i Bjørn Poulsens Heretica-replik: »Kunsten skal forløse virkeligheden i en kultur, som ikke længere har nogen bærende tanke«. Der var med andre ord i hvert fald mange virkeligheder at forholde sig til - der var ideologikritik, ungdoms- og kvindebevægelse, politisering og opbrud fra den hjemlige verden.

Det var udviklingen af velfærdssamfundet og den tvetydige afsked med gamle normer, som fulgte på opbruddet. Virkeligheden - jo, men hvilken? Sammenfattende må jeg sige, at virkeligheden ikke er det begreb, man ville vælge.

Måske snarere opbruddet - og den interne konflikt. Hvad skulle en klassisk digtende Tove Ditlevsen (født 1917) sige til attituderelativisten Hans-Jørgen Nielsen (født 1941), eller til galningen Johannes L. Madsen (født 1942) - ham med digtsamlingen 'nedspildt spruttende syre', som lovprises af Lars K. Bukdahl? Hvad sagde Frank Jæger (født 1926) i sine sidste, meget ensomme år til modernismen, som var løbet af med hans virkelighed? Hvad ville Anders Bodelsen (født 1937) sige til sin konkurrent Klaus Rifbjerg - ja, hvad sagde han faktisk i den fremragende, skinsyge roman 'Straus'? Hvorfor gik han (hårdt, måske også forkert sagt!) simpelt hen i stå i begyndelsen af halvfemserne? Fordi hans virkelighedsbillede nød fremme?

Sjældent, tror jeg, har vi set en generation af danske forfattere, som var så meget i indbyrdes konflikt og strid. Det sælsomme ved perioden er ikke så meget de danske forfatteres helt forskellige opfattelse af, på hvilken måde 'virkeligheden' skulle forløses - men den omstændighed, at de levede - lever - i ganske forskellige verdner. Først og fremmest deres egne.

Meget kan der siges om Georg Brandes og gamle Vilhelm Andersens udsagn om litteraturen som kommentar til livet, men helt ueffen er den forklaringsmodel nu ikke. Måske kommer man ikke vidt omkring med gamle dages universitetslærdom om værket som en krystal, hugget ud af tidsbillede og personlige biografiske omstændigheder - men man kommer da et stykke vej.

Her trækker jeg vejret og begynder på det vigtigste: at rose værket. Det er lykkedes Anne-Marie Mai at finde de rigtige - ofte relativt ukendte - skribenter til at skrive om de rigtige forfattere. Mange af forfatterne er udvalgt efter skribentens særlige smag og ønske - det gælder f.eks. den førnævnte Johannes L. Madsen, som vi måske ikke kender, men som den jævnt hen udskældte kritiker Lars Bukdahl gør spændende.

Andre er med, fordi det må de være. Det gælder for eksempel Tove Ditlevsen, hvis liv var helt afgørende for hendes kunst - Marie Lund Klujeff virker ikke ligefrem megainspireret. Men hvem, der er kommet med, er selvfølgelig også redaktørens endelige valg - her er Hans Lyngby Jepsen, som døde i år, for eksempel udeladt, ligesom mange af tidens lyrikere, selv om perioden netop var karakteriseret ved et lyrisk overskud af de sjældne.

Blandt dem, jeg decideret mangler, er også Hans Scherfig, hvis 'Forsømte forår' udkom i 1940, og hvis 'Frydenholm' kom i 1962 - men han kan måske være med i et andet bind - det er lidt uklart, hvem der egentlig står hvor. Og hvornår det bind så udkommer?. Vi fik sidste år 'nutiden' (fra Kirsten Thorup til Christina Hesselholdt), og til næste år udkommer 'fortiden' (fra Henrik Pontoppidan til Karen Blixen). Er Scherfig fortiden, og har vi ham så til gode? Er Poul Henningsen fortiden? Vil det vise sig, at han ikke var virkelighedsfikseret? Og ikke reagerede på efterkrigen i Danmark??

Hvad skal man kræve af det gode forfatterskabsportræt? Den almindelige læser vil gerne have noget mere at vide, end det hun vidste, og synspunkter som udvikler og former ens syn på forfatterskabet.

I den henseende er Peter Christensens portræt af lyrikeren Morten Nielsen helt eminent fortræffeligt. Han gør opmærksom på, hvordan digtene af Morten Nielsen forhindrer læserens forståelse af krigstiden i at stivne og stagnere.Morten Nielsen »viser tillid til, at digtet kan begribe det meningsløse og det ubegribelige«, og han både udpeger og hudfletter sin rolle som digter - den strid, der med Thorkild Bjørnvigs ord er dilettantens hovedpude og artistens hovedpine.

Også kapitlerne om Anders Bodelsen (Per Krogh Hansen) og om Henrik Stangerup er glimrende - det sidstnævnte skrevet af skandinavisten på Amsterdams Universitet, Henk van der Liet, som giver fanden i eventuelle forbud mod den personorienterede skildring og behandler forfatterskabet som en anfægtet selvbiografi i romaner og essays.

Anne-Marie Mai har gjort et stort og oftest helt vellykket arbejde med at finde skribenter, som formår at trænge ind i forfatterskaberne uden at krænge sig selv ud mere, end godt er.

Lad så være, at den almindelige læser vil stejle over begreber som apostrofisk henvendelse, sproglige arkaismer, metaforicitet, topos og den evindelige 'narration' - måske ville en ordbog have lettet opslagene. Men metodisk og grafisk er bogen en nydelse - også smukt forsynet med portrætter af de forfattere, vi egentlig elsker så meget, fordi de er fra vores egen tid - og dermed i særlig grad fortæller om os selv.

OP


Berlingske Tidende (5/10 2001)

Med ryggen til virkeligheden

Af Jens Andersen

Man får ind imellem den kætterske tanke, at dansk litteraturhistorie var bedre tjent med, at skønlitteraturen bare skrev sig selv, og vi lod det blive ved det.

Tanken melder sig igen under læsningen af det nye bind af »Danske digtere i det 20.århundrede«, der nu er på vej i sin fjerde udgave siden 1950erne. Her kommer 45 forfatterskaber fra årtierne 1940-70 ud for en så ujævn behandling af 28 litterater, at man undervejs må klynge sig til Paul la Cour-citatet: »At være digter er ikke at gøre digte, men at skabe en ny måde at leve på«.

Man savner ganske enkelt litteraturens utopiske dimension i alt for mange af de 45 artikler, hvor især de yngre danske litteraturforskere, som redaktør Anne-Marie Mai har samlet om sig, ikke rigtig formår at gå i ånden og kødet på emnet. Man savner ikke kun større viden, sproglig præcision og skarpere fokus på forfatterne, men også den kombination af nysgerrighed, systematisk sans og fortælleglæde, der er drivkraften bag et forfatterskabsportræt, som vil ind til det særegne - »det fremmede sprog i sproget«, som Proust kaldte det.

Stille eksistenser i periferien af efterkrigstidens parnas, såsom Uffe Harder, Robert Corydon, Maria Giacobbe, Martha Christensen og Poul Vad, havde man gerne lært at kende lidt bedre i denne bog. Det sker bare ikke. Deres respektive portrætter er for løse i kanten og udgøres i for høj grad af parafraser og citater, der så tætnes med klip fra anmeldelser og avisinterviews. Men hvor er det rids eller den forvridning, der skulle tilføre portrættet dybde og glød?

 

Skygger af sig selv

Den ansigtsløse form for litteraturhistorie støder man også på i portrætter af folkekære forfattere som Benny Andersen og Leif Panduro, der i lyset af deres ellers så livlige litteratur skrumper ind til små, tynde skygger af sig selv. Og se, om ikke en litterær løvinde som Elsa Gress falder fromt til jorden, mens hele hendes litterære særpræg fordufter i den form for biografisme, som Jon Helt Haarder har fat i kraven på i sin veloplagte gennemgang af Villy Sørensens forfatterskab, hvor Sørensens skarpe skelnen mellem det ligegyldigt private og det almentgyldige personlige påpeges.

Det er lige præcis »det personlige« bag de mere generaliserende vurderinger, man savner på sin lange vej gennem dette bind af »Danske digtere i det 20.århundrede«. Og man finder det heller ikke i gennemgangen af epokegørende forfatterskaber som Klaus Rifbjergs og Hans-Jørgen Nielsens. Her er man som læser i selskab med Frits Andersen og Lars Bukdahl, der hver på deres kringlede måde får det til at se ud, som om litteraturvidenskaben er langt større og vigtigere end litteraturen selv.

 

Stakkels gymnasiaster

Stakkels gymnasiaster, der skal hente hjælp til en forståelse af »Den kroniske uskyld« hos Frits Andersen, hvor det hedder sig, at romanens generationstema også kan ses - jeg citerer - »som en uddrivelse af symbolismens dobbeltkodede vision om digterisk transcendens - enten et sted i det fjerne, fortolket religiøst eller eksistentielt, eller i digtningen selv, hvis blændværk tilsyneladende kunne hele en antaget dualisme mellem ånd og verden.«

Og bedre stillet er man heller ikke, hvis man vil vide noget om Hans- Jørgen Nielsens roman »Fodboldenglen«. Hvad rager det læseren af et stort opslagsværk, hvor man forventer at høre kvalificeret, på én gang myndig og forståelig snak om periodens hovedværker og nyklassikere, at Lars Bukdahl - jeg citerer - »ikke rigtig kan komme op at trippe på Den danske Klassiker, Fodboldenglen, den af alle elskede«. Hvad bilder han sig ind?

Erik Skyum-Nielsen, Anders Thyrring Andersen, Nils Gunder Hansen, Peter Stein Larsen, Anders Raahauge, Per Krogh Hansen, Flemming Mouritsen, Erik Svendsen og Jon Helt Haarder gør, hvad de kan for at holde et både fagligt og alment forståeligt niveau. Set hen over 500 sider er det videns- og formidlingsmæssige gab til de øvrige skribenter bare for stort.

Hvordan professor og chefredaktør Anne-Marie Mai har kunnet acceptere så store kvalitetssvingninger i et værk, der er forpligtet på vores fælles kulturarv, er ikke rigtig til at forstå. Selvfølgelig vil der i et større opslagsværk altid være forskel på artiklernes kvalitet, men at ti ud af 45 portrætter lukker om sig selv og er så godt som uforståelige for mennesker, der ikke er indskrevet på Institut for Litteraturvidenskab, samt at yderligere ti bidrag trækker i modsat retning og bliver overfladiske eller banale, er et uacceptabelt facit.

Et af de overordnede temaer, som litteraturen i årene 1940-70, ifølge professor Mais udmærkede oversigtsartikel bagest i bogen, kredsede om, var »virkelighedsproblemet«. Vor tids danske litteraturvidenskab synes især at have et »menneskeproblem«, idet den lider af berøringsangst over for de mennesker, som litteraturen skrives af, handler om og retter sig mod. Bog efter bog. År efter år. Som Elsa Gress sagde: »Menneskets egentlige studium er mennesket.«

Hvornår bliver den erkendelse en del af litteraturvidenskaben?

OP


Information (5/10 2001)

En hel del men ikke det hele

Af Ingmar Lemhagen

Det er nu et år siden, at 3. del af det klassiske værk Danske digtere i det 20. århundrede udkom i sin fjerde udgave under redaktion af Anne-Marie Mai. I dag udkommer 2. del, som handler om tiden 1940-1970, og om yderligere et år kan vi forvente 1. del om århundredets fire første årtier. Udgiverne begyndte altså med den samtidige litteratur - perioden 1970-2000 - hvor de gav en levende og rigt varieret skildring, der præsenterede en række helt nye forfattere, som endnu er lidt uskarpe i konturerne, og fremhævede de forfattere, der debuterede i 1960'erne og 1970'erne, og hvis konturer blev klarere med årene.

 

En polemisk ide

Værkets fremstilling bæres oppe af to grundlæggende tankefigurer: *Forestillingen om simultan mangfoldighed, dvs. at litteraturen i den givne periode ikke kan beskrives ud fra én eneste synsvinkel, men består af et felt af strømninger og kombinationer af skrivemåder. *Det formelle gennembrud - en term, der skal samordne mangfoldigheden under et progressivt aspekt. Mangfoldigheden viste sig lidt overraskende at være en polemisk ide. I en række tidsskriftartikler og bøger (som Historier om nyere nordisk litteratur og kunst, 1999), har Anne-Marie Mai og andre forskere som Anne Borup og Jon Helt Haarder, der begge medvirker i 'Danske digtere', diskuteret, hvad man kunne kalde 'modernismekonstruktionen' i dansk litteratur og forsøgt at vise, hvordan denne konstruktion har indsnævret synsfeltet, ja rent ud sagt hindret forståelsen af visse vigtige forfatterskaber. Torben Brostrøms virke er blevet gransket ligesom Hans-Jørgen Nielsens, og når Anne-Marie Mai anmelder Erik Skyum-Nielsens Engle i sneen (Kritik 150), kan hun ikke holde sig fra "at udtale et fromt ønske om snart at slippe for den evindelige udgrænsning af den gode og eksperimenterende litteratur med rødder i slutningen af 60'erne og 70'erne. Må vi bede om hele vores litteratur, og må vi be' om den nu!" Efter en sådan gestus er det svært ikke at se Mais redigering af 'Danske digtere' som et forslag til, hvordan dette ønske kan opfyldes.

 

Portrætterne bærer

'Danske digtere' del 2 skildrer årene 1940-1970 og er repræsenteret ved 45 forfatterskabsportrætter, heraf otte kvindelige forfattere. Portrætterne er præcis som i forrige bind arrangeret i en løs kronologisk orden, fra Nielsen (Morten) til Nielsen (Hans-Jørgen) - sidstnævnte naturligt nok som den sidste i rækken af 60'ernes skikkelser, som den overgangsfigur han er. Her findes alle de kendte navne fra Klaus Rifbjerg og Villy Sørensen til Per Højholt og Svend Åge Madsen - men også mere særprægede forfattere som Gynther Hansen og Christian Skov. Kvinderne er Tove Ditlevsen og Elsa Gress, Cecil Bødker og Martha Christensen, Maria Giacobbe, Inger Christensen, Dorrit Willumsen og Jytte Borberg. I alt 28 skribenter, inklusive redaktøren, leverer bidragene. Syv er kvinder. De fleste er hentet fra universitetsverdenen. Denne gang kommer forfatterportrætterne til at spille en afgørende rolle for billedet af litteraturen. Portrætterne er overordentlig godt gennemarbejdede, nogle af dem rent ud disciplinerede, men det er også der, litteraturen får krop. Når Erik Skyum-Nielsen på en gang barsk og kærligt rusker op i Ole Sarvig; når Mette Moestrup elegant giver volumen til Uffe Harders stilhed; når Frits Andersen tager sig den frihed at befri Klaus Rifbjerg fra en række etablerede sandheder om hans frigørelsesforsøg. Det er ligeledes i portrætterne, man går i nærkamp med begreberne. Ikke mindst bliver forskellige modernismebegreber spillet ud mod hinanden. Andersen ser modernismen som "et mangehovedet uhyre" og viser, hvordan Rifbjerg forener realisme og modernisme, og at hans værk er mere end 60'er-modernisme. Det samme gælder ifølge Jon Helt Haarder for Villy Sørensen. Haarder antyder i Kritik 143, at det lige som for prinsen i eventyrerne er forskerens opgave at redde teksterne "fra en begrebslig glaskiste, der bærer etiketten modernisme". Anders Thyrring Andersen insisterer på sin side på, at Martin A. Hansens praksis er modernistisk, selv om forfatteren selv tager afstand fra modernismen som tankemodel, og i Gorm Larsens portræt af Sven Holm bliver forfatteren fremhævet for at have bjærget sin modernistiske prosa fri af den skrifttematiske afgrund i de seneste årtiers tilbagevenden til novellen.

 

Nyt og ungt

Sværere er det at komme overens med Anne-Marie Mais oversigtsartikel og den måde, den bruger sine begreber på. Det skyldes i første omgang, at den vil så meget. I den foregående del handlede det for en stor dels vedkommende om helt nyt materiale. I dette bind er det en god gammel historie, som skal fortælles på ny, og Anne-Marie Mai vælger at præsentere sin oversigt under overskriften "Virkelighedens udfordring". Hun tænker naturligvis på situationen efter Anden Verdenskrig, men også på den gennemgribende forandring af samfundet og verden uden for Danmark, som skulle komme - Virkeligheden, der voksede som titlen var på en klassisk 60'er-antologi. Mai interesserer sig for det, som er nyt og ungt: Ungdommens situation under Den Kolde Krig, ungdomsskildringer i romaner, ungdomsoprøret og frem for alt de unge forfattere, som kæmpede for at få deres bøger ud. Erik Thygesen med sin forankring i 60'ernes aktivisme blev i 3. del præsenteret som "den første postmodernist". Lidt mærkeligt (men pædagogisk!) bliver samme Thygesen også til en central skikkelse i skildringen af efterkrigstidens stemninger, som først og fremmest aftegner sig som noget, man gerne vil lade bag sig. Selvfølgelig er der også en gennemgang af 40'ernes forfattere, Blixen og Heretica, men hvis man vil have et begreb om tidens eksistentielt ladede atmosfære bliver der brug for støtte fra portrætteksterne. Men det er vel også tanken. Ambitionen er egentlig at få alt med eller i det mindste alt det, som skal til for at give portrætterne en ramme: Fakta og forlag, tidsskrifter og medier, genre- og begrebsdiskussioner, samfundsudvikling, små anekdoter og store linier, tematiske læsninger. En række af periodens forfattere må undvære deres eget portræt. Redaktørens opgave er da i det mindste at nævne de vigtige. I den foregående del anvendte Mai et antal tekster med træer som ledemotiv for at læse nogle af dem sammen. Her er det en modernistisk tolket dyresymbolik, som bærer læsningen oppe af forfattere som Orla Bundgård Povlsen, Erik Knudsen, Poul Ørum og Ulla Ryum.

 

Uklarhed om perioden

I slutningen af hvert afsnit drager Mai gerne paralleller frem til 90'erne. Interessant nok, men det skaber også en vis uklarhed om linjerne i hendes egen fremstilling. Når hun skriver "perioden", er der nok tale om det tidsafsnit, der går fra 40'erne til 70'erne, men den virkelige periode i Mais bevidsthed er hele den moderne danske litteratur eller snarere de tekster, som omfattes af begrebet om 'det formelle gennembrud'. Jeg mener, at Mai ikke har bestemt sig for, om 'det formelle gennembrud' går på udviklingen inden for en kvalificeret del af litteraturen, eller om det står for en forandring i hele litteraturen. Hun tænker sig karakteristisk nok et både-og. Og jeg tror, at hun har ret. Det, som er sket i løbet af efterkrigstiden, er en akkumulering af æstetisk erkendelse, såvel blandt forfatterne som blandt læserne. Den uskyld, som indleder perioden er tabt og kommer aldrig igen. Derimod kommer det til gentagne øvelser i glemsel og hukommelsestab. Det er det ene aspekt. Litterær erkendelse følger med hver litterær tekst. Det andet aspekt er, at vi ikke for den sags skyld skal høre op med at tage stilling til og vurdere det, vi læser. Mai vil holde feltet åbent for forskellige læsninger, men det ville ikke være svært at hævde, at den foregående udgave, altså Brostrøms og Winges version, giver et bedre billede af periodens litterære mangfoldighed end Mais. Hos hende står der ikke meget om skrivende arbejdere, socialrealisme, kvindeoffentlighed eller "ubehjælpsom brugslyrik". Mais udvalg baserer sig på litterær vurdering. Det er en ganske bestemt litteratur, som står hendes hjerte nærmest. Konkret har Mai fremdraget tre forfattere som eksempel på, hvordan kritikere igennem en speciel 'optik' har skabt et reduktionistisk billede af litteraturen: Dan Turèll, Peter Laugesen og Klaus Høeck. Hun vender tilbage til dem i denne anden del og placerer dermed det vitale udgangspunkt for gennembruddet til midten af 1960'erne med tredjefasemodernismen, systemdigtningen, skrifttematikken og attituderelativismen, men de termer vil hun ikke anvende, eftersom hun mener, at de har bidraget til at usynliggøre for eksempel Turèll, Laugesen og Høeck. Hans-Jørgen Nielsen får en stor del af ansvaret, fordi "ikke alle unge digtere var lige velkomne" i hans tredjefasemodernisme, han ville "hellere være bannerfører for sig selv end for sin generation." Med en sådan privatisering af perioden forsvinder imidlertid muligheden for at skildre den større sammenhæng, hvori såvel Turèll, Laugesen og Høeck som Hans-Jørgen Nielsen selv indgår.

 

Stor nydelse

Trods Mais stadige opmærksomhed på denne formelt erkendende eksperimentelle linje i digtningen, finder man ingen samlet fremstilling af den, hvilket for en stor dels vedkommende beror på, at bruddet mellem del 2 og del 3 sker ved året 1970. Man kan omvendt hævde, at Hans-Jørgen Nielsens indsats ikke er rigtigt forstået, netop fordi han fyldte så meget i landskabet. Man udtaler sig gerne om hans person, men har svært ved at forholde sig til hans værk. Det var problemet, mener jeg, med den portrætbog, der udkom dette forår på forlaget Spring, og hvor hans generationskammerater forholdt sig så tilbageskuende, og det først og fremmest var nogle yngre skribenter, som gjorde et forsøg på at tage stilling til, hvad han havde skrevet. Derfor er det en stor nydelse at læse det sidste portræt i rækken af forfatterskaber - Lars Bukdahls om Hans-Jørgen Nielsen. Det lykkes faktisk for Bukdahl i hans intensivt alvorlige tekst at vise enheden og konsekvensen i et forfatterskab, som udadtil tager sig rastløst og kaotisk ud. Bukdahls artikel har kun en brist. I sin læsning af Nielsen og den hvide verden forbigår han helt, hvad Nielsen skriver om den svenske konkretisme. Den, som læser bogen, bliver jo slået af, hvor nøje han følger med i den svenske udvikling, og hvordan det er hans udtalte ambition at gå længere end sine svenske kammerater. En lignende indvending kan også rejses mod Mais oversigt. Der nævnes i forbifarten møder med andre nordiske digtere, men man forstår ikke rigtig hele denne udvikling, hvis man ikke også sætter den ind i en nordisk sammenhæng. Der fandtes i midten af 60'erne en ganske stor nordisk gruppe af nyskabende forfattere, som stod i forbindelse med hinanden, læste hinanden og oplevede sig som dele af en fælles bevægelse. Det er denne frembrydende litteratur, tror jeg, som Anne-Marie Mai har villet skildre, og som hun giver navnet 'det formelle gennembrud'. Hele litteraturen får man ikke, men man får en hel del.

OP


Jyllandsposten (5/10 2001)

En håndbog til fornøjelse

Af Preben Meulengracht

Da Anne-Marie Mai sidste år udgav bind III som det første bind af den fjerde udgave af Danske digtere i det 20. århundrede, kunne hun med det rige udvalg af unge, til dels ukendte forfattere gøre det både som en afslutning af det gamle og som et gennembrud for det nye. Denne effekt har bind II, der nu er på gaden, ikke. Her er buketten af forfattere næsten sammensat på forhånd, hvilket til gengæld har sin særlige pointe: Kun så kort tid skal der til, før den litterære kanon falder på plads.

Selvfølgelig er der færre forfattere her end i tredje udgave. Den nye skal jo spænde over flere år. Nogle vil måske undre sig over, at navne som Erik Stinus, Ulla Ryum og Ernst Bruun Olsen er blevet henvist til parnassets skyggeside, mens andre måske vil savne Henning Ipsen og Dea Trier Mørch.

Til gengæld er der blevet plads til lyrikeren Johannes L. Madsen, som de færreste kender noget til. Han skrev ikke noget de sidste 25 år af sit liv og kan heller ikke kaldes lovende, eftersom han døde sidste år.

Lars Bukdahl har skrevet seks sider om ham.

 

Nye læsere

Kanon ligger fast og vil blive liggende.

Det nye er de litteraturforskere, der har skrevet disse 45 forfatterportrætter. De er alle nye, og derved mindes vi om, at dette værk, som vi nu har i fire udgaver, ikke alene handler om digterne. Det handler om mødet mellem digter og litterat, og ned gennem de hundrede år får vi således gennemlyst de vigtigste forfatterskaber med de til enhver tid udvalgte røntgenøjne.

Her er gode muligheder for sammenlignende studier, og for studier i den litterære tidsånd. Egentlig savner vi nærmere oplysninger om kritikerne, som vi får dem om forfatterne i et appendiks. Den pli, der ligger bag denne udeladelse, er naturligvis forståelig, men det havde da været sjovt at se, hvor mange af portrættegnerne, der hører hjemme i f.eks. universitetsmiljøer.

Nu denne udgave. Forfatterportrætternes forfattere kan rundeligt karakteriseres som akademiske, unge eller yngre, og nogle af dem skriver temmelig indforstået. Hvem henvender de sig til? Mere til den universitetsstuderende end til gymnasieeleven. Måske mest til hinanden?

Ikke alle disse forfatterportrætter er lette at læse. Men de fleste kaster nyt lys over deres forfatter. Nogle er spændende, endda underholdende. De går ikke i polemik med herskende meninger. De teoretiserer ikke ret meget. De medtager forholdsvis lidt biografisk stof. Vægten er lagt på værkerne, dvs. på korte tolkninger og længere oversigter over forfatterskabets helhed.

 

Lyst til ny læsning

Gennemgående giver artiklerne lyst til at gå i gang med værkerne påny.

Tag f.eks. Anders Thyrring Andersens artikel om Martin A. Hansen. Det er ikke en af de nemme. Thyrring Andersen ser Martin A. Hansens forfatterskab som spændt ud mellem to poler: refleksionssygen og nu'ets kristendom. Her er han tæt på Thorkild Bjørnvigs afhandling om Martin A. Hansen, Kains Alter, men nævner den ikke. Det gør til gengæld Erik Svendsen i sit portræt af Bjørnvig. Sådan går der skjulte spor gennem bogen. Man kan finde dem ved hjælp af de omfattende navne- og titelregistre.

Det giver sig selv, at de fleste af portrætterne er sympatiske. Nogle rammer i særlig grad forfatterskabets klangbund. Det gælder Anders Raahauges om Frank Jæger. Her vækkes i fine analyser tonen hos den engang så elskede digter. På en ganske anden måde forsøger Frits Andersen at indkredse det centrale i Klaus Rifbjergs myldrende, omfangsrige forfatterskab. Han gør det ved selv at dynge billede oven på billede, samtidig med at han forsøger at holde den litteraturhistoriske kurs tværs over det bølgende hav.

Der er også kritikere, der er trætte af deres forfatter. Således Erik Skyum-Nielsen, der skriver om Ole Sarvig og synes, at det, Sarvig siger i den sidste del af sin digtning, har han sagt bedre før. Ærlig tale, må man sige.

 

Periode-vue

Inden de meget grundige registre kommer Anne-Marie Mais udførlig litteraturhistoriske oversigt over perioden fra 1940 til 1970.

Virkelighedens udfordring kalder hun den og giver dermed plads til det meste.

Her bliver virkeligheden til mange ting. Udfordringerne rækker fra de ideologiske i periodens begyndelse, hvor Mai ikke glemmer et par henvisninger til en nyligt overstået batalje om Ole Wivels ungdomsdigte: - "man kan undre sig over det nazistiske islæt i billedsprog og holdninger i hans første digte;" - og afsluttes med senere tiders marxistiske skisma mellem videnskab og kunst. Der bliver også plads til at trække hovedlinjerne op og til at fremhæve en og anden forfatter og genre.

Det er i alle henseender et storartet værk. Det giver gedigen indsigt, både solide fakta og pålidelig analyse, og gnisterne, der springer i mødet mellem forfatter og litterat, er oplysende. Det bliver en nyttig håndbog og en bog, der også skal læses for fornøjelsens skyld.

OP


Kristeligt Dagblad (5/10 2001)

Til gavn og glæde

Af Rikke Rottensten

1940'erne starter med Morten Nielsen. Og derfor gør bind II af »Danske digtere i det 20. århundrede« det også. Adjunkt og forfatter Peter Nielsen har skrevet et fyldigt portræt med indlagte analyser af en af det 20. århundredes fineste og mest betydningsfulde digtere. Det er krigs- og koldkrigsbindet - 1940-1970 - der nu er udkommet, og i det optræder forfattere som Martin A. Hansen, Ole Sarvig, Anders Bodelsen og Svend Aage Madsen.

Virkelighedens udfordring er bindets undertitel og også titlen på Anne-Marie Mais efterord om dansk litteratur i perioden. For - fastslår hun i efterskriften - »Refleksioner over kunstens adkomst til virkeligheden blev en hovedsag i litteraturen fra 1940 til 1970«. Uanset om det så er virkeligheden som menneskelige relationer, som kosmos, historiske begivenheder eller som nulpunkt for eksistensen.

Bindet præsenterer to af de berømte nyrealister fra 1960‚erne med lektor Erik Svendsens lovlig kortfattede biografi over Christian Kampmann - det afspejler, at Kampmanns forfatterskab desværre ikke regnes for så interessant i øjeblikket - og adjunkt Per Krogh Hansens mere grundige og interessante om Anders Bodelsen, der fastslår, at den produktive forfatter har betydet mere for dansk litteratur end blot og bart at gøre Nærum Butikstorv berømt over hele landet - som Per Krogh Hansen siger ofte er det, Bodelsen affærdiges med.

Det er virkelig de vægtige navne, der er fremme i spalterne med bind II. Uden for al den diskussion bind III kunne rejse om udvægelsen af navne. Og samtidig er det også fra nu af, at det begynder at blive interessant at sammenligne og supplere med, slå op i den gamle udgave af »Danske digtere i det 20. århundrede« og have den nye opslået samtidig. Hvem er blevet prioriteret op? Hvem er røget ud? Og hvordan ser man på forfatterskaberne 20 år efter den forrige udgave af værket?

Bind II er i lige så høj grad som sin forløber et vidunderligt, uundværligt værk, som det vil være værd at abonnere på for enhver litteraturinteresseret. Artiklerne ˆ som for en stor dels vedkommende er skrevet af en yngre generation af akademikere og formidlere - er lette at gå til og komme igennem, appetitvækkende også for indtagelsen af det egentlige: værkerne bag portrætterne. Men jeg er stadigvæk ved at blive vanvittig over, at alle forfatter-cv‚er er placeret allerbagerst sammen med litteratur- og fotoliste. Forhåbentlig kommer det ikke til at danne præcedens for opslagsværker, for det er en rasende irriterende og besværlig konstruktion.

Men andre anker kan jeg end ikke med min allermest kritiske vilje finde ved værket. Tilbage er blot at vente på det første og sidste bind, der skal favne en broget forfatterskare fra Henrik Pontoppidan til Karen Blixen.

OP

 

SDU HOME. 10. oktober 2001, Jon Helt Haarder