Introduktion

NYT

Debatforum

Redaktion

Medvirkende

Artikler

Billeder

Kontakt

Artikler

Nedenfor findes en række korte introduktioner til længere artikler med relation til udgivelsen af Danske digtere i det 20. århundrede. Hvis noget vækker interesse, kan man læse artiklen på skærmen ved at klikke på »Læs på skærmen«, man kan så evt. printe artiklen ud. Man kan også vælge at klikke på »Hent teksten«, så vil artiklen blive downlaodet i printervenligt pdf-format. Hvis man ikke har Acrobat Reader, der skal bruges til at læse pdf-filer, kan det gratis hentes her:


Frits Andersen: »Metafor i videnskab og formidling«, manuskript til et oplæg, Frits Andersen skulle have holdt på skribentmødet 7/12 1998 - han var forhindret pga. sygdom. Artiklen skitserer de farer og muligheder, der ligger i at bedrive metafor i litteraturhistorieskrivningen. Autentiske case stories fra både Andersens egen produktion og tredje udgave af Danske digtere i det 20. århundrede . . .

Læs på skærmen

Pdf-fil


Sean Burke: »The Web of Circumstance: Challenges posed by the Biographical Question to Contemporary Theory«. Article based on a lecture given by Sean Burke at The University of Southern Denmark in October 2000. Preface by Jon Helt Haarder. A printed version can be ordered here.

Pdf-file


Per Krogh Hansen: »Anders Bodelsen tur-retur - mellem realisme og modernisme«. Essay trykt i Berlingske Tidende 23. november 2001. Titlen siger, hvad det handler om PKH har skrevet om Bodelsen i Danske Digtere bd. 2.

Læs på skærmen


Helle Helle og Per Krogh Hansen: »Minimalisme og maksimalisme«. Samtale om Helle Helles forfatterskab, Danskstudiet i Kolding d. 26/2 2000.
Her findes et billede af
Helle Helle

Læs på skærmen

Pdf-fil


Jon Helt Haarder: »FAQ«. Her kan man se, hvilke spørgsmål skribenterne hyppigt stiller redaktionen - og hvad den så svarer.

Læs på skærmen


Jon Helt Haarder: »Fysiognomi og biografi«. Et foredrag holdt på et arrangement om forfatterskabsstudier på Aarhus Universitet, optrykt i Standart, nr. 1, 2001 sammen med de øvrige bidrag. Artiklen påstår, at man i stedet for at bruge forfatterens liv som kausal forklaring på værket, bør bruge forfatterens liv som metafor for værket.

Læs på skærmen


Jon Helt Haarder: »Genet var min ven, det var Hegel ikke«. Avisartikel om Jacques Derrida-konferencen på Koldinghus d. 25-26 maj 2001.Artiklen stod oprindeligt i Jyllandsposten d. 30. maj. Mere om konferencen her

Læs på skærmen


Jon Helt Haarder: »Portræt af digterportrættet, en smidig og slidstærk genre«, oplæg holdt på skribentmødet 7/12 1998, publiceret i Kritik136, 1998. Artiklen plæderer for, at digterportrættet som genre tilbyder en smutvej mellem »den dårlige biografismes Skylla og den forfatterløse litteraturvidenskabs Karybdis«,

Læs på skærmen

Pdf-fil


Jon Helt Haarder: »Villy og Sørensen skitse til genlæsning af et forfatterskab«, oplæg holdt på skribentmødet 28/10 1999, publiceret i Kritik 143, 2000. Artiklen er et forsøg på at læse Villy Sørensens forfatterskab ud af den særlige danske modernismeopfattelse, dvs. se det fra en postion nær Anne-Marie Mais »The Thrill of it All. Modernismen som mangearment blæksprutte« (Kritik 135, 1998) og Anne Borups Ph.d.-afhandling »Opbruddet fra modernismen«.

Læs på skærmen

Pdf-fil


Anne-Marie Mai: »Bemærkninger om værkets to genrer«, oplæg holdt på skribentmødet 7/12 1998. Artiklen er en introduktion til de litteraturteoretiske og litteraturhistoriske problemer, som den ny udgave af Danske digtere i det 20. århundrede må forholde sig til, i fokus står problematiseringen af litteraturhistorieskrivningens mulighed og diskussionen af forfatterens relevans for litteraturforskningen.

Læs på skærmen

Pdf-fil


Klaus Rifbjerg: »Tom Kristensen«, i Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 2, København 1981. Vi har fået lov at fremlægge Rifbjergs diskuterende portræt af ét af sine egne forbilleder fra tredje udgave af Danske digtere i det 20. århundrede.
Her findes ungdomsbilleder af både
Tom Kristensen og Klaus Rifbjerg

Læs på skærmen

Pdf-fil


Klaus Rifbjerg og Tage Skou-Hansen: »Og så kender I jo selv resten af historien«, enestående samtale mellem Rifbjerg og Skou-Hansen på skribentmødet 28/10 1999 om dansk litteratur i perioden 1940-1970. To store og mangestedsnærværende skikkelser i moderne dansk litteratur diskuterer med sig selv, hinanden og de forsamlede litterater.

Læs på skærmen

Pdf-fil


Erik Svendsen: »Udfordrende og umulige modsætninger - om at skrive digterportrætter til Danske digtere i det 20. århundrede«, oplæg holdt på skribentmødet 7/12 1998. Svendsen talte uden manuskript, men har bagefter skrevet sine stikord sammen. Med udgangspunkt i de (mange!) artikler, Svendsen skriver til Danske digtere i det 20. århundrede, præsenterer han nogle de indre modsigelser, som må præge et moderne digterportræt.

Læs på skærmen


Orla Vigsø: » The Autobiographical Contract Revisited. The Case of Høeg and Rifbjerg«, is it always possible to distinguish between autobiography and fiction? Vigsø says 'no', and - one might add - the implications for the debate concerning 'the death of the author' theory are wide ranging.

Pdf-file

 

SDU HOME. 27. februar 2002, Jon Helt Haarder